Aspectes a tenir en compte a l’hora de vendre un immoble d’herència.Quins aspectes hem de tenir en compte, a l’hora de gestionar la venda d’un habitatge heretada?


Aquesta situació no deixa de ser una realitat en nombrosos grups familiars, on els interessos, relacions i acords dels hereus prenen especial rellevància.

Pel que fa als Tràmits:

La tramitació d’una herència comporta conviure amb diferents estats d’ànim i sobretot de caràcter psicològics que condicionen aquesta tramitació, en la pròpia acceptació d’herència.

Temps:

Sis (6) mesos és el termini que comporta de temps, de liquidació efectiva dels impostos relacionats a el bé heretat, entre els impostos que intervenen en el termini de liquidació:

1.- l’impost de successions (que varia en funció de la comunitat autònoma que es trobi l’immoble, i

2.- altre dels impostos és el de la plusvàlua municipal que s’ha de liquidar a l’Ajuntament on està registrat l’immoble.

Aquest termini de liquidació, dels sis mesos, en moltes ocasions generen tensió i preocupació entre els hereus per fer front a el pagament dels mateix, condicionant la gestió de venda de el bé heretat i en certes situacions, precipitant la venda de la mateixa, malvenent per fer front a aquesta obligació.

Professional Immobiliari:

Un dels aspectes a tenir en compte, és la correcta selecció de l’professional immobiliari que assessori amb rigorosa professionalitat i coneixement dels valors de mercat de l’immoble, tant a la zona de com en el tipus i estat de l’immoble, és de summa importància rellevant determinar aquest punt als fins d’establir una correcta valoració de l’immoble als fins d’escurçar els terminis en la gestió de venda.

Un altre aspecte a tenir en compte, és el condicionament de l’habitatge heretada, és un punt determinant que ajudarà a escurçar aquest termini de venda.

Consisteix en buidar l’habitatge, pintar i neteja de la mateixa, aquesta posada a punt requerirà d’una inversió que repercutirà en un millor preu de venda de el bé heretat.

El potencial comprador ha de disposar d’una agradable primera impressió de l’habitatge que vista i que ajuda a la presa de decisions sent coneixedor que necessitarà de reformes, segurament i amb la posada a punt deixem espais nets en els quals el futur comprador visualitzarà amb més claredat , el tipus de reforma que té en ment i que vol realitzar.

Figura de l’interlocutor:

D’extrema importància en aquells casos quan són diversos hereus, la figura d’un sol i únic interlocutor que representi la resta d’hereus, en la comunicació amb el professional contractat i amb els futurs compradors.

Determinar les bases de conciliació, entre els hereus serà un aspecte més que fonamental a l’hora de facilitar el procés de venda i els terminis de la mateixa, delegant en la figura d’un sol interlocutor que sigui responsable d’aquesta relació amb les parts intervinents.

Category :

Sin categoría

example, category, and, terms