EN EL MARC D’UN RECURS DE CASACIÓN – El TS qüestiona ara davant el TC si la fórmula per calcular la plusvàlua municipal és legalEl Suprem ha plantejat una qüestió d’inconstitucionalitat en relació a l’esmentat tribut en aquells casos en què l’import a pagar sigui més gran que el guany real obtinguda

La polèmica plusvàlua municipal, és a dir, l’impost que es paga quan es ven un habitatge amb guanys, torna a estar d’actualitat. El Tribunal Suprem ha plantejat davant del Tribunal Constitucional una qüestió d’inconstitucionalitat en relació a l’esmentat tribut en aquells casos en què l’import a pagar pel contribuent sigui més gran que el guany real obtinguda.

En un acte al qual ha tingut accés El Confidencial amb data l’1 de juliol de 2019, el Tribunal Suprem, en el marc d’un recurs de cassació, planteja una nova qüestió d’inconstitucionalitat de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) respecte dels articles 107.1, 107.2.a) i 107.4 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals per la seva possible oposició als principis de capacitat econòmica i, específicament, el de prohibició de confiscatorietat que proclama l’article 31.1 de la Constitució Espanyola.

LLEGIR NOTÍCIA COMPLETA:

LINK A NOTICIA:

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2019-07-18/plusvalia-municipal-impuestos-venta-vivienda_2130507/

FONT: EL CONFIDENCIAL

Autor: ELENA SANZ

2019.07.18 05:00 – ACTUALITZAT: 2019.07.18 17:53

Category :

Sin categoría

example, category, and, terms