SoldOpen House: solicite visita!


On one of the main avenue of Sant Feliu de Llobregat, just
100 meters from Tram, is this magnificent commercial street.

It is a commercial shop of a new building, with quality finishes.

It has ample open space (open space) with diaphanous heights
of 4.65mts, and ample glasses window display.

It is followed by a room for storage or storage and an impeccable toilet.

An aspect to highlight, in addition to the finishes, is the
local disposition itself, in an unbeatable area with a high density of housing
and population.

Intended both for the implementation of commercial business
or offices and professional services.

Sobre Avinguda principal de Sant Feliu de Llobregat, a
escassos 100 metres de estació de Tram, es troba aquest magnífic local
comercial a peu de carrer.

Es tracta d’un local comercial d’Obra Nova a estrenar, amb
acabats de qualitat.

Disposa d’ampli espai obert (open space) diàfan amb altures
de sostres de 4,65mts, i ampli aparador de vidre a carrer.

El segueix una sala destinada a arxiu o magatzem, i un bany
lavabo impecable.

Un aspecte a destacar, a més dels acabats, és la pròpia
disposició del local, en immillorable zona amb alta densitat d’habitatges i
població.

Destinat tant a la implantació de negoci comercial o bé
oficines i serveis professionals.


Sobre una de las Avenidas principales de Sant Feliu de Llobregat, a escasos 100 metros de la parada de Tram, se encuentra este magnífico local comercial a pie de calle.

Se trata de un local comercial de Obra Nueva a estrenar, con
acabados de calidad.

Dispone de amplio espacio abierto (open space) diáfano con
alturas de techos de 4,65mts, y amplio escaparate de cristal a calle.

Le sigue una sala destinada a archivo o almacén, y un baño
aseo impecable.

Un aspecto a destacar, además de los acabados, es la propia
disposición del local, en inmejorable zona con alta densidad de viviendas y
población.

Destinado tanto a la implantación de negocio comercial o
bien oficinas y servicios profesionales.

City: sant feliu de llobregat
State: Barcelona
Zip Code: 08980
Year Built: 2017
Floors: 1
Square Feet: 76
Bathrooms: 1
Property Type: commercial shop

Para obtener más información del tratamiento de tus datos personales, consulta nuestra política de privacidad.